Logo

Man klager ikke på forsikringen når huset brenner.

Og de fleste forsikrer huset og bilen. Man må ha ansvarsforsikring på bilen.

Halerisiko er en risiko forbundet med porteføljer. Diversifisering er en måte å redusere risiko når man investerer i aksjer og andre finansinstrumenter. Noen vil hevde at man diversifiserer bort avkastningen. Forsikrer man aksjene eller andre finansielle instrumenter i en portefølje så er ikke kravet til diversifiseringe like stort. Men selv om man har en diversifisert portefølje, vil den følge markedet ned ved en korreksjon. Porteføljer som er forsikret med salgsopsjoner, gull og andre finansielle mønstre vil være mer robuste mot markedsfall.

Opsjonsmeglere

Litteratur

Artikler.